Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

  • Ticari sözleşmelerin tanzimi ve tadili,
  • Şirket birleşmeleri ve devralmaları,
  • Haksız rekabet davaları,
  • İflasın ertelenmesi davaları,
  • Ticaretten kaynaklı oluşan alacak davaları,
  • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri,
  • Ortaklık sözleşmeleri,
  • Kıymetli evrak hukuku