KVKK Uyum Süreci
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) Uyum Süreci

KVKK Uyum Süreci

  • Kişisel veri işleme envanterinin hazırlanması,
  • Kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanması,
  • Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt,
  • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
  • Açık rızaların alınması,
  • Kişisel verilerin toplanması,
  • Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması,
  • İşlenme şartları ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi,
  • Üçüncü kişilerle kişisel verilerin paylaşılması,
  • İlgili kişilerin şikayetlerinin değerlendirilmesi